logo

(03) 5998 9458

Aloiafi Iapesa - 044 8052702

Virginia Misi-Iapesa - 041 7471790

RELIABLE, EFFECTIVE AND AFFORDABLE SERVICES FOR ALL FUNERAL NEEDS.

Faatalofa atu I le paia ma le mamalu o Samoa, o aumau ma papa aao I Ausetalia nei.

 

E fiafia e faailoa atu lenei auaunaga, mo le silafia lautele o le mamalu o le tatou atunuu o lo’o nonofo ma aumau i Melepone i Ausetalia. O le Samoa Funerals Melbourne, o le uluai falemaliu ua tatalaina i Melepone. E matou te tuuina atu se auaunaga faamalie loto , I le mamalu o le atunuu e moomia se fesoasoani. E matou te faatinoina lenei auaunaga I le alofa ma le faamaoni, ua i ai le poto ma le agavaa ilana aufaigalugega aua le faatinoina o lenei auaunaga e tusa male aganuu ma le agaifanua o si o tatou atanuu.

Our service includes:

 

• Meeting the family and ascertaining their wishes

• Transporting the deceased

• Liaising with the doctor, hospital and coroner as necessary

• Registering the death with the authorities

• Ensuring cultural and/or ethnic customs are observed

• Arranging and attending the service

• Organising the burial or cremation with councils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are dedicated to helping you cope with your grief by working with you to provide a funeral that has due regard for the ethnic origin and spiritual beliefs of your loved one and your family, and provides for a dignified, practical and tasteful celebration of your loved one’s life.

 

We are here to help you!.

 

Contact details:  Mr Aloiafi Iapesa  - Mobile:  044 8052702

Mrs Virginia Misi-Iapesa  - Mobile 041 7471790

 

 

 

* Required
dove sfm1 virginia sfm2

O nisi nei o auaunaga e matou te tuuina atu:

 

•Faafeiloai ma faatalatalanoa manaoga o le aiga.

•Matou te aumaia le tino maliu mai io outou maota poo le maotagasegase.

•Molimoli atu le tino maliu I le falesa poo le nofoaga mau

•Faatino feutagaina ma le falemai aemaise o fomai faapitoa (coroner)

•Lesitala faaletulafono le maliu

•Matou te auina foi tino maliu I atunuu mamao

•Faamautinoa ua faatino faaaloaloga ma tu faale aganuu

•Matou te ofo atu foi le matou pili ae lei sainia le feagaiga. Ma ole pili lava le na, e le toe iai se suiga.

 

Tuu mai lo outou faatuatuaga matou te faatinoina I taimi e oo mai ai faigata I se ua pele I loto ma finagalo e tusa ma le valaau paia a le Atua.

 

Mo nisi faamatalaga, faafesootai mai le tama’itai pule ia:

 

Virginia Misi Iapesa 041 7471790

Sauoaiga Tunumafono Gafo Aloiafi Iapesa 044 8052702

Poo le ofisa (03)59989458

 

Faafetai

View our Funeral Packages dove